Werknemers

Het arbeidscontact

Waar moet je op letten?
In het arbeidscontract staan de afspraken met de werkgever. Hierin zal in ieder geval staan welk werk dient te worden verricht tegen welke beloning. De werkgever moet zich niet alleen houden aan de afspraken uit het arbeidscontract, maar ook aan een aantal wettelijke regels. Zo bevat de wet regels over de maximale duur van de proeftijd die mag worden afgesproken, het recht op vakantie en de hoogte van de vakantietoeslag. In de Wet minimumloon is daarnaast bepaald welk loon een werkgever in ieder geval moet betalen. In de Arbeidstijdenwet staan regels over de maximale werktijden en wanneer er recht is op pauze. 

Veilige werkplek
Misschien wel de belangrijkste verplichting van de werkgever is om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit betekent ook dat de werkgever moet zorgen voor materialen waarmee het werk veilig kan worden uitgevoerd.

Discriminatieverbod
Discriminatie is verboden, ook op het werk. De gronden waarop het maken van onderscheid is verboden zijn onder andere geslacht, zwangerschap, leeftijd, ziekte en handicap. Ook werken in deeltijd of op basis van een tijdelijk contract mag niet leiden tot discriminatie. 

Ontslag

Goede reden nodig
Ontslag kan alleen met een goede reden. Wat een goede reden is, staat in de wet. Dit is bijvoorbeeld: een reorganisatie, een ernstige misdraging, zoals diefstal, of onvoldoende functioneren. 

Als een werkgever tot ontslag wil overgaan vanwege niet goed functioneren, dan moet de werkgever al eerder hebben aangegeven dat hij niet tevreden is over het functioneren. En je moet de kans hebben gehad om het functioneren te verbeteren. Als je niet goed functioneert door ziekte, mag de werkgever je niet ontslaan om deze reden.  

Voor een eenzijdig ontslag door de werkgever waar jij niet mee instemt, heeft een werkgever vooraf toestemming nodig van de kantonrechter of soms het UWV. Twee uitzonderingen hierop zijn het ontslag tijdens de proeftijd en het ontslag op staande voet.

Beëindigingsovereenkomst 
In de praktijk wordt de beëindiging van een arbeidscontract vaak gerealiseerd in onderling overleg (met behulp van advocaten) en dan vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd).

Ontslagvergoeding
Bij ontslag heb je recht op een ontslagvergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat je twee jaar of langer in dienst bent geweest en het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet te verlengen bij de werkgever ligt.

De hoogte van de ontslagvergoeding  wordt bepaald op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is per 1 januari 2018 maximaal € 79.000,- bruto. Als het jaarsalaris hoger is dan € 79.000,-, dan is de vergoeding maximaal één bruto jaarsalaris. 

Wil je een indruk krijgen van de hoogte van de transitievergoeding? Klik hier voor de rekentool op de website van de Rijksoverheid. Let op: dit geeft je slechts een idee. Neem contact op om jouw specifieke situatie te laten beoordelen.

Sluit Menu