Over

Emilie van der Lans
advocaat

"De regels worden complexer en het worden er steeds meer. Op 'hoewerktarbeidsrecht.nl' geef ik daarom praktische adviezen en tips."

In 2007 ben ik gestart als advocaat en in 2018 heb ik mij aangesloten als partner bij de maatschap Hemony Advocaten. Daar adviseer ik bedrijven, overheidswerkgevers en werknemers over het arbeidsrecht, het bestuursrecht en de uitleg van overeenkomsten. Mijn werk bestaat uit het adviseren en procederen over arbeidsvoorwaarden en beloning, ontslag, ziekte en re-integratie, de uitleg van contracten en bezwaar- en beroepsprocedures. In 2011 heb ik de Grotius opleiding arbeidsrecht afgerond.

Van 2015 tot 2018 ben ik werkzaam geweest voor het Ministerie van Financiën waar ik de bewindspersonen en ambtelijke top heb geadviseerd over staatsdeelnemingen, de wet- en regelgeving inzake de normering van topinkomens in de (semi-)publieke sector, de aankomende normalisering van de rechtspositie ambtenaren en de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

Naast mijn werkzaamheden als advocaat heb ik zitting in een Bezwaaradviescommissie van een Gemeente in Midden-Nederland. Zo weet ik hoe het is om ‘aan de andere kant van de tafel’ te zitten en te adviseren over het te nemen besluit op bezwaar. Daarnaast schrijf en praat ik graag over arbeidsrecht.

Werkwijze
Heb je vragen over jouw bedrijf of situatie? Neem dan vrijblijvend contact op om de situatie te bespreken. Graag bespreek ik hoe ik kan bijdragen. Er is veel mogelijk! Zo werk ik soms een dag per week of maand inhouse bij een bedrijf, help ik andere advocatenkantoren bij drukte of behandel ik jouw zaak vanuit ons kantoor. Ik hanteer een scherp tarief en maak bij voorkeur vooraf afspraken over de kosten (‘fixed fee’). Door mijn inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand kan ik ook door de staat gefinancierde rechtsbijstand verlenen aan diegenen die daarvoor in aanmerking komen.

Sluit Menu